ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je de voorwaarden voor het volgen van zangles bij Klassiek Zangles Amersfoort. Met het aangaan van zanglessen stemt de leerling in met deze voorwaarden.

 1. Inschrijvingen worden gedaan door het invullen van het aanmeldformulier. Dit is te vinden op de pagina AANMELDEN.
 2. Door jouw verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om berichten te beantwoorden en voor administratieve doelen. Vanzelfsprekend worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.
 3. De lessen worden in blokken van 2 maanden gepland (september-oktober, november-december, januari-februari, maart-april, mei-juni. In juli en augustus zijn eventueel ‘losse lesafspraken’ mogelijk ). Per lesblok zijn er vaste inhaalmomenten, deze worden voorafgaand aan de aanvang van een lesblok gecommuniceerd.
 4. In principe gaan we uit van een vaste lesdag en -tijd. Echter; in de praktijk zal het niet altijd mogelijk zijn ons aan dit moment te houden (verjaardagen, vakanties etc). Daarom geeft de leerling en de docent voorafgaand aan elke lesblok aan of er lessen bij zitten die verschoven moeten worden.
 5. Na dit overlegmoment wordt er in principe niet meer geschoven.Wanneer een leerling hierna toch geen gebruik maakt van een reeds geplande les dan wordt deze wel in rekening gebracht.
 6. Als de leerling wegens ziekte de les moet annuleren, dan kan hij of zij de les inhalen op het vooraf gecommuniceerde inhaalmoment van het betreffende lesblok. De leerling is zelf verantwoordelijk beschikbaar te zijn op dit inhaalmoment.
 7. Indien de zangdocente wegens ziekte, niet in staat is een reeds geplande les te geven zal er eveneens de mogelijkheid worden aangeboden de lessen in te halen of neemt een vervangend zangdocent of pianist/correpetitor de lessen waar.
 8. Wanneer het wegens overheidsmaatregelen (COVID-19) niet mogelijk is om fysiek les te volgen dan worden de lessen digitaal gegeven. Geplande lessen kunnen tussentijds niet geannuleerd worden vanwege de maatregelen. De leerling heeft de keuze om de geplande lessen digitaal te volgen of hier van af te zien, hij/zij is dan echter wel lesgeld voor de geplande lessen verschuldigd.
 9. We zitten niet vast aan een lesjaar ; zowel de leerling als de docent kunnen op elk moment in het jaar besluiten de lessen stop te zetten. Wel geldt dat reeds geplande  lessen nog gevolgd en betaald worden.
 10. Betaling gebeurt in principe achteraf: aan het einde van elke lesmaand ontvangt de leerling een factuur en betaallink, deze dient binnen 7 dagen voldaan te worden. Betaalt de leerling twee keer te laat dan wordt er overgegaan op vooruit betaling en ontvangt de leerling in het vervolg de factuur aan het begin van de lesmaand en dient deze voor de eerste les van die maand betaald te zijn. De tarieven voor een proefles en reguliere lessen zijn na te lezen op de TARIEVEN pagina.
 11. Benodigde studiematerialen, zoals bladmuziek en een eenvoudig toetsenbord om tonen van over te nemen, dienen door de leerling zelf te worden aangeschaft.
 12. De docent stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële en/of letselschade ontstaan tijdens of na de zangles.