ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je de voorwaarden voor het volgen van zangles bij Klassiek Zangles Amersfoort. Met het aangaan van zanglessen stemt de leerling in met deze voorwaarden.

 1. Inschrijvingen worden gedaan door het invullen van het aanmeldformulier. Dit is te vinden op de pagina AANMELDEN.
 2. Door jouw verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om berichten te beantwoorden en voor administratieve doelen. Vanzelfsprekend worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.
 3. Het lesseizoen is opgedeeld in lesblokken van 2 maanden:september-oktober; november-december; januari-februari; maart-april; mei-juni en het zomerlesblok van juli-augustus.
 4. Per lesblok worden de lessen in overleg gepland. Een vergeten of geannuleerde les telt als les en kan niet worden gerestitueerd. In geval van annulering door ziekte of overmacht krijgt de leerling gelegenheid de les in te halen op het vooraf bepaalde inhaalmoment, de leerling is zelf verantwoordelijke beschikbaar te zijn op dit inhaalmoment. Per lesblok is er één inhaalmoment. 
 5. Wanneer men tijdens een reeds betaald lesblok besluit te stoppen, kan er geen lesgeld voor de nog openstaande lessen worden gerestitueerd.
 6. Indien de zangdocente wegens ziekte of overmacht, niet in staat is een reeds geplande les te geven zal er eveneens de mogelijkheid worden aangeboden de lessen in te halen op het inhaalmoment of neemt een vervangend zangdocent of pianist/correpetitor de lessen waar.
 7. Wanneer het wegens overheidsmaatregelen (COVID-19) niet mogelijk is om fysiek les te volgen dan worden de lessen digitaal gegeven. Geplande lessen kunnen tussentijds niet geannuleerd worden vanwege de maatregelen. De leerling heeft de keuze om de geplande lessen digitaal te volgen of hier van af te zien, hij/zij is dan echter wel lesgeld voor de geplande lessen verschuldigd.
 8. Facturatie geschiedt bij de eerste les van het lesblok. De leerling ontvangt een factuur en betaallink en dient het bedrag binnen 7 dagen te voldoen.
 9. De tarieven zijn na te lezen op de TARIEVEN pagina.
 10. Benodigde studiematerialen, zoals bladmuziek en een eenvoudig toetsenbord om tonen van over te nemen, dienen door de leerling zelf te worden aangeschaft.
 11. De docent stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële en/of letselschade ontstaan tijdens of na de zangles.