TARIEVEN

TARIEVEN

TARIEF PRIVÉLES

Een losse les kost €60,- per uur.*

Maak je gebruik van de ‘lesblok-strippenkaart’ dan geldt een lager tarief:

€55,- bij de ‘lesblok-strippenkaart-basis’ (4 lessen per 2 maanden)

€50,- bij de ‘lesblok-strippenkaart-intensief’ (8 lessen per 2 maanden)

*bedragen zijn inclusief 21%btw. (Een proefles kost eenmalig €45,-)

HOE WERKT HET?

Het lesseizoen is opgedeeld in lesblokken van 2 maanden:

september-oktober; november-december; januari-februari; maart-april; mei-juni en juli-augustus.

Bij de ‘lesblok-strippenkaart-basis’ krijg je per lesblok 4 privé zanglessen van een uur. Deze strippenkaart bedraagt €220,- (€55,- per les).

Bij de ‘lesblok-strippenkaart-intensief’ krijg je per lesblok 8 privé zanglessen van een uur. Deze strippenkaart bedraagt €400,- (€50,- per les).

VOORWAARDEN

Een strippenkaart is geldig voor het betreffende lesblok en dient na de eerste les van het lesblok voldaan te worden.

Per lesblok worden de lessen in overleg gepland. Een vergeten of geannuleerde les telt als les en kan niet worden gerestitueerd. In geval van annulering door ziekte of overmacht krijg je gelegenheid de les in te halen op het vooraf bepaalde inhaalmoment. Per lesblok is er één inhaalmoment. 

Wanneer men tijdens een reeds betaald lesblok besluit te stoppen, kan er geen lesgeld voor de nog openstaande lessen worden gerestitueerd.

TARIEF DUOLES

Een losse duoles kost €49,- per persoon per uur. Maken jullie gebruik van de ‘lesblok-strippenkaart-basis’ dan geldt een lager tarief van €41,- per persoon per uur. De ‘lesblok-strippenkaart-basis’ bedraagt €164,- per persoon. Bij de ‘lesblok-strippenkaart-intensief’ geldt een tarief van €37,- per persoon per uur. De ‘lesblok-strippenkaart-intensief’ bedraagt €296,- per persoon. Op de duolessen zijn dezelfde voorwaarden zoals hierboven beschreven van toepassing.

WORKSHOPS

Naast de reguliere lessen worden er ook een workshops aangeboden met Rienk Bakker en Petra. Tarieven voor de workshops worden bij openstelling gecommuniceerd.

TARIEF LEERLINGEN JONGER DAN 21 JAAR

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21%btw. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar oud geldt het tarief minus de btw.

TARIEFBEPALING

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de KNTV en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en worden per kalenderjaar aangepast op basis van o.a. inflatiecijfers. Klassiek Zangles Amersfoort hanteert kwartaal 1 van elk kalenderjaar als moment voor eventuele tariefwijzigingen.